Interactive Marketing Guide

Zrealizujemy twoją kampanię

Dobierzemy odpowiednie rozwiązania

więcej

Płać tylko za efekt

tylko za konkretne działania

CPC, CPV, CPL, i wiele innych

więcej

IMGuide

To gwarancja dotarcia do użytkownika

premium pozyskiwanego efektywnościowo

więcej
Marszałkowska 84/92 m. 117 Warszawa

Projekty UE

Program: POIR poddziałanie 2.2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Nr umowy: SOI/D/10/2020

Tytuł projektu: Grant na doradztwo technologiczne w ramach Projektu ARP Sieć Otwartych Innowacji

Krótki opis projektu: projekt zakłada skorzystanie z usług doradczych w celu przygotowania do pełnego i właściwego wdrożenia  technologii DMP Plus System. System do bieżącej analizy i profilowania użytkowników internetu i optymalnego targetowania reklam cyfrowych w firmie Interactive Marketing Guide sp. z o.o..

Wartość całkowita projektu: 68 880,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU:  47 600 ,00 zł

 

ARP pismo_projekt SOI_PL CMYK